Akademia Samodzielności

Akademia Samodzielności

Akademia Samodzielności to darmowe warsztaty, skierowane dla dzieci w wieku 7 – 14 lat.

Ich głównym celem jest zwiększenie poczucia samodzielności w wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego (np. zarządzanie własnym czasem, sprawne pakowanie się do szkoły) oraz radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie stresowych dla dziecka (np. zgubienie się w mieście, awaria windy, zasłabnięcie dorosłej osoby w domu). Równocześnie, pomagają one wzmocnić pewność siebie dziecka oraz nauczyć pracy w grupie (również w sytuacjach zagrożenia).

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę oraz mają charakter praktyczny – dzieci w grupach realizują ćwiczenia opisane wcześniej przez prowadzącego. Wśród poruszanych na zajęciach tematów znajdują się m.in. relacje z dorosłymi, zachowanie w sytuacjach skrajnych, pierwsza pomoc, wycieczka (podstawowe informacje – teoria i praktyka).

Fundacja Legii organizuje Warsztaty Akademii Samodzielności w dwóch wymiarach. Pierwszy to zajęcia w ramach Lata i Zimy w mieście z Fundacją Legii – zajęcia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i odbywają się na Stadionie Legii. W ten sposób daje możliwość spędzenia dzieciakom wolnego czasu w ciekawy i edukacyjny sposób. Do tej pory z zajęć skorzystało 125 dzieci.

Drugi wymiar to zajęcia w Placówka Opiekuńczo-Wychowawczych – domach dziecka i świetlicach środowiskowych. Zajęcia w tych placówkach są dedykowane wszystkim podopiecznym w przedziale wiekowym 6 – 18 lat. Placówki, w których przeprowadziliśmy warsztaty to:
Świetlica Ogniska Wychowawczego TPD oddział Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 259A; Ognisko Grochów CWR przy ul. Rębkowskiej 1; Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Wspólne Podwórko; grupy podwórkowe prowadzone przez Stowarzyszenie CAL; Dom Dziecka nr 2 im. J. Korczaka w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6; Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie. Łącznie wzięło w nich udział 124 dzieci.

Akademia Samodzielności jest stałym programem realizowanym przez Fundację Legii, organizowanym we współpracy z Akademią Samodzielności i przy wsparciu merytorycznym Rafała Miłkowskiego.

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO