Szkoła Językowa

Szkoła Językowa

Szkoła Językowa to bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży – podopiecznych praskich świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. 

Do szkoły przyjmowane są dzieci z różnych praskich świetlic (lub z praskich szkół), które wykazały się zaangażowaniem w postaci odrabiania zadań domowych. Jest to forma docenienia ich wysiłków i nobilitacji i tak zostaje im to przekazane. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona za pośrednictwem koordynatorów poszczególnych placówek wsparcia dziennego. Dzieci wraz z rodzicami podpisują kontrakty na uczestnictwo w zajęciach, które obligują je do regularnego uczestniczenia.

Sposób działania Szkoły został zaplanowany i opracowany na podstawie doświadczeń z okresu III – VI 2016, kiedy to prowadzony był pilotaż szkoły. Od października 2016 roku, zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w wybrany dzień (piątek lub sobota) i godzinach, które najbardziej odpowiadają wszystkim uczestnikom. Czas trwania zajęć to 2 godziny.Uczestnicy są podzieleni na  dwie grupy: młodszą (8-13 lat) oraz starszą (14-19). Dzieci i młodzież uczestniczą w spotkaniach z lektorem oraz wolontariuszami.

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, poprzez zwiększenie ich kompetencji językowych. Program nauczania został stworzony specjalnie na potrzeby uczniów. Szczególny nacisk kładzie się na nabywanie zdolności komunikacyjnych (czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu), a także wzmacnianie wrażliwości interkulturowej (zagadnienia kulturowe). Zajęcia przebiegają w ramach bloków tematycznych, integrujących pracę nad konkretnym słownictwem, niezbędnymi strukturami gramatycznymi oraz sprawnościami językowymi. Całość urozmaicona jest grami i zabawami edukacyjnymi, zapewniającymi szybkie i przyjemne zdobywanie wiedzy.

Oprócz podstawowych zajęć grupowych, uczniowie mogą skorzystać z indywidualnych korepetycji z lektorką, w ramach których mogą pracować nad wyrównywaniem zaległości szkolnych, a także przygotować się do testów, egzaminów i sprawdzianów. Dodatkowo kilka razy w roku, wraz z pomocą wolontariuszy, organizujemy sobotnie spotkania, podczas których uczniowie mają okazję poznać kulturę krajów anglojęzycznych i poszerzyć swoje zdolności komunikacyjne. Dzięki spotkaniom dzieciaki budują więzi i przyjaźnie między sobą.

Aby docenić trud i wysiłek najwytrwalszych uczniów Szkoły językowej, na zakończenie zajęć w roku szkolnym 2016/2017, w czasie letnich wakacji zorganizowaliśmy pięciodniowy obóz językowy w Budapeszcie. Celem wyjazdu było wykorzystanie dotychczasowo nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Relację z wyjazdu można przeczytać w tym artykule.

Po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018, w ramach nagrody najlepsi uczniowie wyjadą na kilka dni do Barcelony.

Dwa sezony (okres marzec 2016 – czerwiec 2018) Szkoły Językowej w liczbach to:

Głównym operatorem programu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Projekt jest także realizowany w ramach konsorcjum organizacji pozarządowych BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji.

FUNDACJA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO